تبلیغات اینترنتیclose
ابو سعیدتسبیح دوم
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آنروز که آتش محبت افروخت

عاشق روش سوز ز معشوق آموخت

از جانب دوست سرزد این سوز و گداز

تا در نگرفت شمع پروانه نسوخت

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 126

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت

دیوانهٔ عشق تو سر از پا نشناخت

هر کس بتو ره یافت ز خود گم گردید

آنکس که ترا شناخت خود را نشناخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 220

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تا پای تو رنجه گشت و با درد بساخت

مسکین دل رنجور من از درد گداخت

گویا که ز روز گار دردی دارد

این درد که در پای تو خود را انداخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 213

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت

افکند دلم برابر تخت تو رخت

روزی بینی مرا شده کشتهٔ بخت

حلقم شده در حلقهٔ سیمین تو سخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 231

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای آینه حسن تو در صورت زیب

گرداب هزار کشتی صبر و شکیب

هر آینه‌ای که غیر حسن تو بود

خواند خردش سراب صحرای فریب

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 213

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای ذات و صفات تو مبرا زعیوب

یک نام ز اسماء تو علام غیوب

رحم آر که عمر و طاقتم رفت بباد

نه نوح بود نام مرا نه ایوب

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 253

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب

بی‌خاتم دین ملک سلیمان مطلب

گر منزلت هر دو جهان میخواهی

آزار دل هیچ مسلمان مطلب

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 228

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

از چرخ فلک گردش یکسان مطلب

وز دور زمانه عدل سلطان مطلب

روزی پنج در جهان خواهی بود

آزار دل هیچ مسلمان مطلب

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 219

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

کارم همه ناله و خروشست امشب

نی‌صبر پدیدست و نه هو شست امشب

دوشم خوش بود ساعتی پنداری

کفارهٔ خوشدلی دوشست امشب

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 254

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

بر تافت عنان صبوری از جان خراب

شد همچو ر کاب حلقه چشم از تب و تاب

دیگر چو عنان نپیچم از حکم تو سر

گر دولت پابوس تو یابم چو رکاب

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 259

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

در رفع حجب کوش نه در جمع کتب

کز جمع کتب نمی‌شود رفع حجب

در طی کتب بود کجا نشهٔ حب

طی کن همه را بگو الی الله اتب

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 145

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گه میگردم بر آتش هجر کباب

گه سر گردان بحر غم همچو حباب

القصه چو خار و خس درین دیر خراب

گه بر سر آتشم گهی بر سر آب

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

من دوش دعا کردم و باد آمینا

تا به شود آن دو چشم بادامینا

از دیدهٔ بدخواه ترا چشم رسید

در دیدهٔ بدخواه تو بادامینا

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 304

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

مهمان تو خواهم آمدن جانانا

متواریک و ز حاسدان پنهانا

خالی کن این خانه، پس مهمان آ

با ما کس را به خانه در منشانا

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

مستغرق نیل معصیت جامهٔ ما

مجموعهٔ فعل زشت هنگامهٔ ما

گویند که روز حشر شب می‌نشود

آنجا نگشایند مگر نامهٔ ما

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 150

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما

درد تو شده خانه فروش دل ما

رمزی که مقدسان ازو محرومند

عشق تو مر او گفت به گوش دل ما

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 220

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آن عشق که هست جزء لاینفک ما

حاشا که شود به عقل ما مدرک ما

خوش آنکه ز نور او دمد صبح یقین

ما را برهاند ز ظلام شک ما

 

ابو سعید ابوالخیر

 


برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای دلبر ما مباش بی دل بر ما

یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 206

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

یا رب ز کرم دری برویم بگشا

راهی که درو نجات باشد بنما

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم

جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 157

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آن رشته که قوت روانست مرا

آرامش جان ناتوانست مرا

بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن

پیوند چو با رشتهٔ جانست مرا

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعیدتسبیح دوم , | بازديد : 90

صفحه قبل 1 صفحه بعد