تبلیغات اینترنتیclose
ابو سعید تسبیح سوم
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گر طالب راه حق شوی ره پیداست

او راست بود با تو، تو گر باشی راست

وانگه که به اخلاص و درون صافی

او را باشی بدان که او نیز تراست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 134

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

من بندهٔ عاصیم رضای تو کجاست

تاریک دلم نور و صفای تو کجاست

ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی

این بیع بود لطف و عطای تو کجاست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 98

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

هر چند بطاعت تو عصیان و خطاست

زین غم نکشی که گشتن چرخ بلاست

گر خسته‌ای از کثرت طغیان گناه

مندیش که ناخدای این بحر خداست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

خیام تنت بخیمه میماند راست

سلطان روحست و منزلش دار بقاست

فراش اجل برای دیگر منزل

از پافگند خیمه چو سلطان برخاست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 150

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آزادی و عشق چون همی نامد راست

بنده شدم و نهادم از یکسو خواست

زین پس چونان که داردم دوست رواست

گفتار و خصومت از میانه برخاست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 119

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

کردم توبه، شکستیش روز نخست

چون بشکستم بتوبه‌ام خواندی چست

القصه زمام توبه‌ام در کف تست

یکدم نه شکسته‌اش گذاری نه درست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 94

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دی طفلک خاک بیز غربال بدست

میزد بدو دست و روی خود را می‌خست

میگفت به های‌های کافسوس و دریغ

دانگی بنیافتیم و غربال شکست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 267

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

انگار که هر چه هست در عالم نیست

پندار که هر چه نیست در عالم هست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 209

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تیری ز کمانخانه ابروی تو جست

دل پرتو وصل را خیالی بر بست

خوشخوش زدلم گذشت و میگفت بناز

ما پهلوی چون تویی نخواهیم نشست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

از کعبه رهیست تا به مقصد پیوست

وز جانب میخانه رهی دیگر هست

اما ره میخانه ز آبادانی

راهیست که کاسه می‌رود دست بدست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 283

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

از بار گنه شد تن مسکینم پست

یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

گر در عملم آنچه ترا شاید نیست

اندر کرمت آنچه مرا باید هست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 135

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آن یار که عهد دوستداری بشکست

میرفت و منش گرفته دامن در دست

می‌گفت دگر باره به خواب‌م بینی

پنداشت که بعد ازو مرا خوابی هست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 130

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ایدل چو فراقش رگ جان بگشودت

منمای بکس خرقهٔ خون آلودت

می‌نال چنانکه نشنوند آوازت

می‌سوز چنانکه برنیاید دودت

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 107

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

از نخل ترش بار چو باران میریخت

وز صفحهٔ رخ گل بگریبان میریخت

از حسرت خاکپای آن تازه نهال

سیلاب ز چشم آب حیوان میریخت

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 170

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

از کفر سر زلف وی ایمان میریخت

وز نوش لبش چشمهٔ حیوان میریخت

چون کبک خرامنده بصد رعنایی

میرفت و ز خاک قدمش جان میریخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 134

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

میرفتم و خون دل براهم میریخت

دوزخ دوزخ شرر ز آهم میریخت

می‌آمدم از شوق تو بر گلشن کون

دامن دامن گل از گناهم میریخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 125

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

عشق آمد و خاک محنتم بر سر ریخت

زان برق بلا به خرمنم اخگر ریخت

خون در دل و ریشهٔ تنم سوخت چنان

کز دیده بجای اشک خاکستر ریخت

 

ابو سعید ابوالخیر

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 152

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

شیرین دهنی که از لبش جان میریخت

کفرش ز سر زلف پریشان میریخت

گر شیخ به کفر زلف او ره می‌برد

خاک ره او بر سر ایمان می‌ریخت

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 222

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت

عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت

زین واقعه هیچ دوست دستم نگرفت

جز دیده که هر چه داشت بر پایم ریخت

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دیشب که دلم ز تاب هجران میسوخت

اشکم همه در دیدهٔ گریان میسوخت

میسوختم آنچنانکه غیر از دل تو

بر من دل کافر و مسلمان میسوخت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح سوم , | بازديد : 141

صفحه قبل 1 صفحه بعد