تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

ابو سعید تسبیح چهارم
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست

از بادهٔ مستی تو پیمانه خورست

فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست

بیرون زمکانی و مکان از تو پرست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 122

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

نقاش رخت ز طعنها آسودست

کز هر چه تمام‌تر بود بنمودست

رخسار و لبت چنانکه باید بودست

گویی که کسی برزو فرمودست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 129

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

عشقم که بهر رگم غمی پیوندست

دردم که دلم بدرد حاجتمندست

صبرم که بکام پنجهٔ شیرم هست

شکرم که مدام خواهشم خرسندست

 

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 107

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ای حیدر شهسوار وقت مددست

ای زبدهٔ هشت و چار وقت مددست

من عاجزم از جهان و دشمن بسیار

ای صاحب ذوالفقار وقت مددست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

اسرار ملک بین که بغول افتادست

وان سکهٔ زر بین که بپول افتادست

وان دست برافشاندن مردان زد و کون

اکنون بترانهٔ کچول افتادست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 139

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

ناکامیم ای دوست ز خودکامی تست

وین سوختگیهای من از خامی تست

مگذار که در عشق تو رسوا گردم

رسوایی من باعث بدنامی تست

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 107

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ای دل غم عشق از برای من و تست

سر بر خط او نه که سزای من و تست

تو چاشنی درد ندانی ورنه

یکدم غم دوست خونبهای من و تست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 119

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دل کیست که گویم از برای غم تست

یا آنکه حریم تن سرای غم تست

لطفیست که میکند غمت با دل من

ورنه دل تنگ من چه جای غم تست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 95

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

پیوسته ز من کشیده دامن دل تست

فارغ ز من سوخته خرمن دل تست

گر عمر وفا کند من از تو دل خویش

فارغ‌تر از آن کنم که از من دل تست

 

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 130

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گر سبحهٔ صد دانه شماری خوبست

ور جام می از کف نگذاری خوبست

گفتی چه کنم چه تحفه آرم بر دوست

بی‌درد میا هر آنچه آری خوبست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 124

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گویند دل آیینهٔ آیین عجبست

دوری رخ شاهدان خودبین عجبست

در آینه روی شاهدان نیست عجب

خود شاهد و خود آینه‌اش این عجبست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 126

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

از ما همه عجز و نیستی مطلوبست

هستی و توابعش زما منکوبست

این اوست پدید گشته در صورت ما

این قدرت و فعل از آن بمامنسو بست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 124

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

آن آتش سوزنده که عشقش لقبست

در پیکر کفر و دین چو سوزنده تبست

ایمان دگر و کیش محبت دگرست

پیغمبر عشق نه عجم نه عربست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 105

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عصیان خلایق ارچه صحرا صحراست

در پیش عنایت تو یک برگ گیاست

هرچند گناه ماست کشتی کشتی

غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دوزخ شرری ز آتش سینهٔ ماست

جنت اثری زین دل گنجینهٔ ماست

فارغ ز بهشت و دوزخ ای دل خوش باش

با درد و غمش که یار دیرینهٔ ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 139

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گردون کمری ز عمر فرسودهٔ ماست

دریا اثری ز اشک آلودهٔ ماست

دوزخ شرری ز رنج بیهودهٔ ماست

فردوس دمی ز وقت آسودهٔ ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یاد تو شب و روز قرین دل ماست

سودای دلت گوشه نشین دل ماست

از حلقهٔ بندگیت بیرون نرود

تا نقش حیات در نگین دل ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

 
 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 220

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست

بردار که بیحاصلی از حاصل ماست

الحمد که چون تو رهنمایی داریم

کز گمشدگانیم که غم منزل ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ما کشتهٔ عشقیم و جهان مسلخ ماست

ما بیخور و خوابیم و جهان مطبخ ماست

ما را نبود هوای فردوس از آنک

صدمرتبه بالاتر از آن دوزخ ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 112

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

غم عاشق سینهٔ بلا پرور ماست

خون در دل آرزو ز چشم ترماست

هان غیر، اگر حریف مایی پیش آی

کالماس بجای باده در ساغر ماست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح چهارم , | بازديد : 117

صفحه قبل 1 صفحه بعد