تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

ابو سعید تسبیح ششم
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

آن مه که وفا و حسن سرمایهٔ اوست

اوج فلک حسن کمین پایهٔ اوست

خورشید رخش نگر و گر نتوانی

آن زلف سیه نگر که همسایهٔ اوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 200

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 زان میخوردم که روح پیمانهٔ اوست

زان مست شدم که عقل دیوانهٔ اوست

دودی به من آمد آتشی با من زد

زان شمع که آفتاب پروانهٔ اوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 99

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عقرب سر زلف یار و مه پیکر اوست

با این همه کبر و ناز کاندر سر اوست

شیرین دهنی و شهد در شکر اوست

فرمانده روزگار فرمانبر اوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 108

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

عنبر زلفی که ماه در چنبر اوست

شیرین سخنی که شهد در شکر اوست

زان چندان بار نامه کاندر سر اوست

فرمانده روزگار فرمانبر اوست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 113

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

عالم به خروش لااله الا هوست

عاقل بگمان که دشمنست این یا دوست

دریا به وجود خویش موجی دارد

خس پندارد که این کشاکش با اوست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 101

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

آنرا که حلال زادگی عادت و خوست

عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

معیوب همه عیب کسان می‌نگرد

از کوزه همان برون تراود که دروست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 145

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

هر چند که آدمی ملک سیرت و خوست

بد گر نبود به دشمن خود نیکوست

دیوانه دل کسیست کین عادت اوست

کو دشمن جان خویش میدارد دوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 129

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

غازی بره شهادت اندر تک و پوست

غافل که شهید عشق فاضلتر ازوست

فردای قیامت این بدان کی ماند

کان کشتهٔ دشمنست و این کشتهٔ دوست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 237

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت

نامیست ز من بر من و باقی همه اوست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

شب آمد و باز رفتم اندر غم دوست

هم بر سر گریه‌ای که چشمم را خوست

از خون دلم هر مژه‌ای پنداری

سیخیست که پارهٔ جگر بر سر اوست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 110

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دنیا به جوی وفا ندارد ای دوست

هر لحظه هزار مغز سرگشتهٔ اوست

میدان که خدای دشمنش میدارد

گر دشمن حق نه‌ای چرا داری دوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 105

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

چشمی دارم همه پر از دیدن دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست دروست

از دیده و دوست فرق کردن نتوان

یا اوست درون دیده یا دیده خود اوست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 128

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ایزد که جهان به قبضهٔ قدرت اوست

دادست ترا دو چیز کان هر دو نکوست

هم سیرت آنکه دوست داری کس را

هم صورت آنکه کس ترا دارد دوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 118

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دردیکه ز من جان بستاند اینست

عشقی که کسش چاره نداند اینست

چشمی که همیشه خون فشاند اینست

آنشب که به روزم نرساند اینست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 103

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است

گه آب در او تلخ و گهی شیرین است

تو غره مشو که عمر من چندین است

کاین اسب عمل مدام زیر زین است

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

آنرا که فنا شیوه و فقر آیینست

نه کشف یقین نه معرفت نه دینست

رفت او زمیان همین خدا ماند خدا

الفقر اذا تم هو الله اینست

 

 ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 117

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

از گل طبقی نهاده کین روی منست

وز شب گرهی فگنده کین موی منست

صد نافه بباد داده کین بوی منست

و آتش بجهان در زده کین خوی منست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 118

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عشق تو بلای دل درویش منست

بیگانه نمی‌شود مگر خویش منست

خواهم سفری کنم ز غم بگریزم

منزل منزل غم تو در پیش منست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

تا مهر ابوتراب دمساز منست

حیدر بجهان همدم و همراز منست

این هر دو جگر گوشه دو بالند مرا

مشکن بالم که وقت پرواز منست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 114

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

آواز در آمد بنگر یار منست

من خود دانم کرا غم کار منست

سیصد گل سرخ بر رخ یار منست

خیزم بچنم که گل چدن کار منست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح ششم , | بازديد : 172

صفحه قبل 1 صفحه بعد