تبلیغات اینترنتیclose
ابو سعید تسبیح هشتم
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

هان تا تو نبندی به مراعاتش پشت

کو با گل نرم پرورد خار درشت

هان تا نشوی غره به دریای کرم

کو بر لب بحر تشنه بسیار بکشت

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 212

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

آنرا که قضا ز خیل عشاق نوشت

آزاد ز مسجدست و فارغ ز کنشت

دیوانهٔ عشق را چه هجران چه وصال

از خویش گذشته را چه دوزخ چه بهشت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 124

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

سیمابی شد هوا و زنگاری دشت

ای دوست بیا و بگذر از هرچه گذشت

گر میل وفا داری اینک دل و جان

ور رای جفا داری اینک سر و تشت

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 111

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ای دیده نظر کن اگرت بیناییست

در کار جهان که سر به سر سوداییست

در گوشهٔ خلوت و قناعت بنشین

تنها خو کن که عافیت تنهاییست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 126

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

دایم نه لوای عشرت افراشتنیست

پیوسته نه تخم خرمی کاشتنیست

این داشتنیها همه بگذاشتنیست

جز روشنی رو که نگه داشتنیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 85

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

کبریست درین وهم که پنهانی نیست

برداشتن سرم به آسانی نیست

ایمانش هزار دفعه تلقین کردم

این کافر را سر مسلمانی نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 141

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده برو رنگی نیست

در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست

کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 128

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

اندر همه دشت خاوران سنگی نیست

کش با من و روزگار من جنگی نیست

با لطف و نوازش وصال تو مرا

دردادن صد هزار جان ننگی نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 125

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

جانا به زمین خاوران خاری نیست

کش با من و روزگار من کاری نیست

با لطف و نوازش جمال تو مرا

دردادن صد هزار جان عاری نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 122

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

از درد نشان مده که در جان تو نیست

بگذر ز ولایتیکه آن زان تو نیست

از بی‌خردی بود که با جوهریان

لاف از گهری زنی که در کان تو نیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

گر کار تو نیکست به تدبیر تو نیست

ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست

تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزی

چون نیک و بد جهان به تقدیر تو نیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 141

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در هجرانم قرار میباید و نیست

آسایش جان زار میباید و نیست

سرمایهٔ روزگار می‌باید و نیست

یعنی که وصال یار میباید و نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 125

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

هرگز المی چو فرقت جانان نیست

دردی بتر از واقعهٔ هجران نیست

گر ترک وداع کرده‌ام معذورم

تو جان منی وداع جان آسان نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 128

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

گفتار نکو دارم و کردارم نیست

از گفت نکوی بی عمل عارم نیست

دشوار بود کردن و گفتن آسان

آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 114

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

افسوس که کس با خبر از دردم نیست

آگاه ز حال چهرهٔ زردم نیست

ای دوست برای دوستیها که مراست

دریاب که تا درنگری گردم نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 131

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در کشور عشق جای آسایش نیست

آنجا همه کاهشست افزایش نیست

بی درد و الم توقع درمان نیست

بی جرم و گنه امید بخشایش نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 129

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در سینه کسی که راز پنهانش نیست

چون زنده نماید او ولی جانش نیست

رو درد طلب که علتت بی‌دردیست

دردیست که هیچگونه درمانش نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست

همراه درین راه درازم کس نیست

در قعر دلم جواهر راز بسیست

اما چه کنم محرم رازم کس نیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 249

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

چون حاصل عمر تو فریبی و دمیست

زو داد مکن گرت به هر دم ستمیست

مغرور مشو بخود که اصل من و تو

گردی و شراری و نسیمی و نمیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 152

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

گاهی چو ملایکم سر بندگیست

گه چون حیوان به خواب و خور زندگیست

گاهم چو بهایم سر درندگیست

سبحان الله این چه پراکندگیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هشتم , | بازديد : 146

صفحه قبل 1 صفحه بعد