تبلیغات اینترنتیclose
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
پیچک( ابو سعید ابوالخیر)
شعر و ادیب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عاشق نتواند که دمی بی غم زیست

بی یار و دیار اگر بود خود غم نیست

خوش آنکه بیک کرشمه جان کرد نثار

هجران و وصال را ندانست که چیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 210

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ما عاشق و عهد جان ما مشتاقیست

ماییم به درد عشق تا جان باقیست

غم نقل و ندیم درد و مطرب ناله

می خون جگر مردم چشمم ساقیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 118

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

رنج مردم ز پیشی و از بیشیست

امن و راحت به ذلت و درویشیست

بگزین تنگ دستی از این عالم

گر با خرد و بدانشت هم خویشیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 211

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در بحر یقین که در تحقیق بسیست

گرداب درو چو دام و کشتی نفسیست

هر گوش صدف حلقهٔ چشمیست پر آب

هر موج اشاره‌ای ز ابروی کسیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 117

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

اندر همه دشت خاوران گر خاریست

آغشته به خون عاشق افگاریست

هر جا که پریرخی و گل‌رخساریست

ما را همه در خورست مشکل کاریست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 173

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ای دل همه خون شوی شکیبایی چیست

وی جان بدرآ اینهمه رعنایی چیست

ای دیده چه مردمیست شرمت بادا

نادیده به حال دوست بینایی چیست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 75

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

می‌گفتم یار و می‌ندانستم کیست

می‌گفتم عشق و می‌ندانستم چیست

گر یار اینست چون توان بی او بود

ور عشق اینست چون توان بی او زیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 126

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

گر مرده بوم بر آمده سالی بیست

چه پنداری که گورم از عشق تهیست

گر دست بخاک بر نهی کین جا کیست

آواز آید که حال معشوقم چیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 199

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

دیروز که چشم تو بمن در نگریست

خلقی بهزار دیده بر من بگریست

هر روز هزار بار در عشق تو ام

میباید مرد و باز میباید زیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 114

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست

در عشق تو بی جسم همی باید زیست

از من اثری نماند این عشق ز چیست

چون من همه معشوق شدم عاشق کیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 155

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست

گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست

بنشست و به های‌های بر من بگریست

کز دست چنان کسی تو چون خواهی زیست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 201

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست

دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست

گفتا که چگونه باشد احوال کسی

کو را بمراد دیگری باید زیست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 125

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

در درد شکی نیست که درمانی هست

با عشق یقینست که جانانی هست

احوال جهان چو دم به دم میگردد

شک نیست در این که حالگردانی هست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 115

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

تا در نرسد وعدهٔ هر کار که هست

سودی ندهد یاری هر یار که هست

تا زحمت سرمای زمستان نکشد

پر گل نشود دامن هر خار که هست

 

ابو سعید ابوالخیر

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
 

در کار کس ار قرار میباید هست

وین یار که در کنار میباید هست

هجریکه بهیچ کار می‌ناید نیست

وصلی که چو جان بکار میباید هست

 

 

 ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 152

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

عارف که ز سر معرفت آگاهست

بیخود ز خودست و با خدا همراهست

نفی خود و اثبات وجود حق کن

این معنی لا اله الا اللهست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 113

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ای خواجه ترا غم جمال ماهست

اندیشهٔ باغ و راغ و خرمن گاهست

ما سوختگان عالم تجریدیم

ما را غم لا اله الا اللهست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 119

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست

جور تو از آنکشم که روی تو نکوست

مردم گویند بهشت خواهی یا دوست

ای بیخبران بهشت با دوست نکوست

 

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 72

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست

درد تو بجان خسته داریم ای دوست

گفتی که به دلشکستگان نزدیکم

ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

 

 ابو سعید ابوالخیر

 

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 158

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

بر ما در وصل بسته میدارد دوست

دل را به فراق خسته میدارد دوست

من‌بعد من و شکستگی بر در دوست

چون دوست دل شکسته میدارد دوست

 

ابو سعید ابوالخیر

برچسب ها : ,

موضوع : ابو سعید تسبیح هفتم , | بازديد : 141